Skogstrollo

På Skogstrollo har vi ateliè og konstruksjonslek (klosser, lego, togbane, m.m.) Vi har lesekrok inne på hemsen/hulerommet, og vi har mange kjekke spill.

5-åringene er RØD gruppe, og har gruppetid hver tirsdag, onsdag og torsdag. Torsdagen er fast turdag. I gruppetida har vi prosjekt, lekegrupper, frilek og førskoletrening. Mandager og fredager er det frilek/velgedag for barna.

4-åringene er BLÅ gruppe, og har gruppetid hver tirsdag, onsdag og torsdag. Tirsdagen er det turdag. I gruppetiden har de prosjekt, lekegrupper, frilek og Språksprell-samlinger hvor vi bruker Snakkepakken. 4-åringene går sammen med blå gruppe fra Haugtussa når vi har gruppetid.

Begge gruppene har med Mattemeisen på tur. Da har vi leker som styrker barna sin matematiske utvikling. Begge gruppene lager og mat på bål når de har turdag.

 

 

Personvern og cookies